Plan Zajęć

W godzinach gdy nie odbywają się zajęcia
istnieje możliwość
WYNAJĘCIA SAL TRENINGOWYCH.